Gjeldsopplysning.xsd

Table of Contents

top

Schema Document Properties

Target Namespace http://ws.infotorg.no/xml/Bisnode/BisnodeNOGI/2020-03-01/BISNOGI.xsd
Element and Attribute Namespaces
 • Global element and attribute declarations belong to this schema's target namespace.
 • By default, local element declarations have no namespace.
 • By default, local attribute declarations have no namespace.

Declared Namespaces

Prefix Namespace
Default namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema
xml http://www.w3.org/XML/1998/namespace
tns http://ws.infotorg.no/xml/Bisnode/BisnodeNOGI/2020-03-01/BISNOGI.xsd
Schema Component Representation
<schema targetNamespace="http://ws.infotorg.no/xml/Bisnode/BisnodeNOGI/2020-03-01/BISNOGI.xsd">
...
</schema>
top

Global Definitions

Complex Type: Customer

Super-types: None
Sub-types: None
Name Customer
Abstract no
XML Instance Representation
<...>
<customerID> tns:Fnr </customerID> [1]
<loan> tns:Loan </loan> [0..*]
</...>
Schema Component Representation
<complexType name="Customer">
<sequence>
<element name="customerID" type="tns:Fnr" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<-- foedselsnr -->
<element name="loan" type="tns:Loan" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<-- låneopplysninger -->
</sequence>
</complexType>
top

Complex Type: Loan

Super-types: None
Sub-types: None
Name Loan
Abstract no
XML Instance Representation
<...>
<type> tns:LoanType </type> [1]
<receivedTime> tns:ReceivedTime </receivedTime> [1]
<processedTime> tns:ProcessedTime </processedTime> [1]
<dataOld> tns:DataOld </dataOld> [1]
<financialInstitutionId> tns:FinancialInstitutionId </financialInstitutionId> [0..1]
<financialInstitutionName> tns:FinancialInstitutionName </financialInstitutionName> [0..1]
<accountName> tns:AccountName </accountName> [0..1]
<accountId> tns:AccountId </accountId> [0..1]
<originalBalance> tns:OriginalBalance </originalBalance> [0..1]
<balance> tns:Balance </balance> [0..1]
<terms> tns:Terms </terms> [0..1]
<creditLimit> tns:CreditLimit </creditLimit> [0..1]
<interestBearingBalance> tns:InterestBearingBalance </interestBearingBalance> [0..1]
<nonInterestBearingBalance> tns:NonInterestBearingBalance </nonInterestBearingBalance> [0..1]
<nominalInterestRate> tns:NominalInterestRate </nominalInterestRate> [0..1]
<installmentCharges> tns:InstallmentCharges </installmentCharges> [0..1]
<installmentChargePeriod> tns:InstallmentChargePeriod </installmentChargePeriod> [0..1]
<coBorrower> tns:CoBorrower </coBorrower> [1]
<owner> tns:Owner </owner> [0..1]
Allow any elements from any namespace (lax validation). [0..*]
</...>
Schema Component Representation
<complexType name="Loan">
<sequence>
<element name="type" type="tns:LoanType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<-- Lånetype -->
<element name="receivedTime" type="tns:ReceivedTime" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<-- Sist oppdatert i Gjeldsregisteret AS -->
<element name="processedTime" type="tns:ProcessedTime" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<-- Sist oppdatert av finansforetak -->
<element name="dataOld" type="tns:DataOld" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<-- Ikke i bruk! Flagg som forteller at dataene er oppdatert innen siste 26 timer i Gjeldsregisteret(0 eller 1) -->
<element name="financialInstitutionId" type="tns:FinancialInstitutionId" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<-- Finansforetak orgnr (feltet skal kun vises ved innsyn fra kunde, ikke finansforetak) -->
<element name="financialInstitutionName" type="tns:FinancialInstitutionName" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<-- Finansforetak navn (feltet skal kun vises ved innsyn fra kunde, ikke finansforetak) -->
<element name="accountName" type="tns:AccountName" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<-- Produktnavn (feltet skal kun vises ved innsyn fra kunde, ikke finansforetak) -->
<element name="accountId" type="tns:AccountId" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<-- Kontonummer (feltet skal kun vises ved innsyn fra kunde, ikke finansforetak) -->
<element name="originalBalance" type="tns:OriginalBalance" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<-- Opprinnelig lånebeløp -->
<element name="balance" type="tns:Balance" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<-- Gjenstående lånebeløp -->
<element name="terms" type="tns:Terms" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<-- Totalt antall terminer for nedbetaling av lån -->
<element name="creditLimit" type="tns:CreditLimit" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<-- kredittgrense -->
<element name="interestBearingBalance" type="tns:InterestBearingBalance" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<-- rentebærende saldo (saldo som er fakturert) -->
<element name="nonInterestBearingBalance" type="tns:NonInterestBearingBalance" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<-- ikke rentebærende saldo (saldo som er brukt men ikke fakturert enda) -->
<element name="nominalInterestRate" type="tns:NominalInterestRate" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<-- Nominell rente -->
<element name="installmentCharges" type="tns:InstallmentCharges" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<-- Terminbeløp -->
<element name="installmentChargePeriod" type="tns:InstallmentChargePeriod" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<-- Kapitaliseringsfrekvens -->
<element name="coBorrower" type="tns:CoBorrower" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<-- Medlåntaker -->
<element name="owner" type="tns:Owner" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<-- Eier av lån (feltet skal kun vises ved requests fra finansforetak) -->
<any minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" processContents="lax"/>
<-- åpent for å legge til flere felt -->
</sequence>
</complexType>
top

Simple Type: AccountId

Super-types: string < AccountId (by restriction)
Sub-types: None
Name AccountId
Content
 • Base XSD Type: string
Documentation Kontonummer (feltet skal kun vises ved innsyn fra kunde, ikke finansforetak)

Accountid (only for use when a customer do a search, not for financial institutions)
Schema Component Representation
<simpleType name="AccountId">
<restriction base="string"/>
</simpleType>
top

Simple Type: AccountName

Super-types: string < AccountName (by restriction)
Sub-types: None
Name AccountName
Content
 • Base XSD Type: string
Documentation Produktnavn (feltet skal kun vises ved innsyn fra kunde, ikke finansforetak)

Account name (only for use when a customer do a search, not for financial institutions)
Schema Component Representation
<simpleType name="AccountName">
<restriction base="string"/>
</simpleType>
top

Simple Type: Balance

Super-types: string < Balance (by restriction)
Sub-types: None
Name Balance
Content
 • Base XSD Type: string
 • pattern = [0-9]{0,12}
Documentation Gjenstående lånebeløp (NOK*100)

Rest balance (NOK*100)
Schema Component Representation
<simpleType name="Balance">
<restriction base="string">
<pattern value="[0-9]{0,12}"/>
</restriction>
</simpleType>
top

Simple Type: CellPhone

Super-types: string < CellPhone (by restriction)
Sub-types: None
Name CellPhone
Content
 • Base XSD Type: string
 • pattern = [0-9]{3,25}
Documentation Mobilnummer til person det er foretatt oppslag på. (brukes ved gjenpartsbrev)

Schema Component Representation
<simpleType name="CellPhone">
<restriction base="string">
<pattern value="[0-9]{3,25}"/>
</restriction>
</simpleType>
top

Simple Type: CoBorrower

Super-types: string < CoBorrower (by restriction)
Sub-types: None
Name CoBorrower
Content
 • Base XSD Type: string
 • value comes from list: {'0'|'1'|'2'}
Documentation Medlåntaker; "0"=ingen medlåntaker, "1"=er medlåntaker "2"=medlåntaker finnes

coBorrower; "0"= No, "1"=Is co-borrower, "2"=Has co-borrower
Schema Component Representation
<simpleType name="CoBorrower">
<restriction base="string">
<enumeration value="0"/>
<enumeration value="1"/>
<enumeration value="2"/>
</restriction>
</simpleType>
top

Simple Type: CreditLimit

Super-types: string < CreditLimit (by restriction)
Sub-types: None
Name CreditLimit
Content
 • Base XSD Type: string
 • pattern = [0-9]{0,12}
Documentation Kredittgrense (NOK*100)

Credit limit (NOK*100)
Schema Component Representation
<simpleType name="CreditLimit">
<restriction base="string">
<pattern value="[0-9]{0,12}"/>
</restriction>
</simpleType>
top

Simple Type: DataOld

Super-types: string < DataOld (by restriction)
Sub-types: None
Name DataOld
Content
 • Base XSD Type: string
 • value comes from list: {'0'|'1'}
Documentation Flagg som forteller at dataene er oppdatert innen siste 24 timer (ReceivedTime-ProcessedTime<24h); "0"=Dataene er oppdatert innen siste 24 timer , "1"=Dataene er ikke oppdatert siste 24 timer

Old data; "0"=The data is valid and updated the last 24 hours , "1"=The data is not in sync
Schema Component Representation
<simpleType name="DataOld">
<restriction base="string">
<enumeration value="0"/>
<enumeration value="1"/>
</restriction>
</simpleType>
top

Simple Type: EmailAddress

Super-types: string < EmailAddress (by restriction)
Sub-types: None
Name EmailAddress
Content
 • Base XSD Type: string
Documentation Epostaddresse til person det er foretatt oppslag på. (brukes ved gjenpartsbrev)

Schema Component Representation
<simpleType name="EmailAddress">
<restriction base="string"/>
</simpleType>
top

Simple Type: FinancialInstitutionId

Super-types: string < FinancialInstitutionId (by restriction)
Sub-types: None
Name FinancialInstitutionId
Content
 • Base XSD Type: string
Documentation Finansforetak orgnr (feltet skal kun vises ved innsyn fra kunde, ikke finansforetak)

FinancialInstitutionId (only for use when a customer do a search, not for financial institutions)
Schema Component Representation
<simpleType name="FinancialInstitutionId">
<restriction base="string"/>
</simpleType>
top

Simple Type: FinancialInstitutionName

Super-types: string < FinancialInstitutionName (by restriction)
Sub-types: None
Name FinancialInstitutionName
Content
 • Base XSD Type: string
Documentation Finansforetak navn (feltet skal kun vises ved innsyn fra kunde, ikke finansforetak)

FinancialInstitutionName (only for use when a customer do a search, not for financial institutions)
Schema Component Representation
<simpleType name="FinancialInstitutionName">
<restriction base="string"/>
</simpleType>
top

Simple Type: Fnr

Super-types: string < Fnr (by restriction)
Sub-types: None
Name Fnr
Content
 • Base XSD Type: string
 • pattern = [0-9]{11}
Documentation Fødselsnummer lengde 11

Min length 11, max length 11
Schema Component Representation
<simpleType name="Fnr">
<restriction base="string">
<pattern value="[0-9]{11}"/>
</restriction>
</simpleType>
top

Simple Type: InstallmentChargePeriod

Super-types: string < InstallmentChargePeriod (by restriction)
Sub-types: None
Name InstallmentChargePeriod
Content
 • Base XSD Type: string
 • value comes from list: {'MONTHLY'|'QUARTERLY'|'HALF_YEARLY'|'YEARLY'}
Documentation Kapitaliseringsfrekvens

InstallmentChargePeriod
Schema Component Representation
<simpleType name="InstallmentChargePeriod">
<restriction base="string">
<enumeration value="MONTHLY"/>
<enumeration value="QUARTERLY"/>
<enumeration value="HALF_YEARLY"/>
<enumeration value="YEARLY"/>
</restriction>
</simpleType>
top

Simple Type: InstallmentCharges

Super-types: string < InstallmentCharges (by restriction)
Sub-types: None
Name InstallmentCharges
Content
 • Base XSD Type: string
 • pattern = [0-9]{0,12}
Documentation Terminbeløp (NOK*100)

Installment charges (NOK*100)
Schema Component Representation
<simpleType name="InstallmentCharges">
<restriction base="string">
<pattern value="[0-9]{0,12}"/>
</restriction>
</simpleType>
top

Simple Type: InterestBearingBalance

Super-types: string < InterestBearingBalance (by restriction)
Sub-types: None
Name InterestBearingBalance
Content
 • Base XSD Type: string
 • pattern = [0-9]{0,12}
Documentation Rentebærende saldo (saldo som er fakturert) (NOK*100)

Interest bearing balance (NOK*100)
Schema Component Representation
<simpleType name="InterestBearingBalance">
<restriction base="string">
<pattern value="[0-9]{0,12}"/>
</restriction>
</simpleType>
top

Simple Type: LoanType

Super-types: string < LoanType (by restriction)
Sub-types: None
Name LoanType
Content
 • Base XSD Type: string
 • value comes from list: {'repaymentLoan'|'creditFacility'|'chargeCard'}
Documentation Lånetyper; RepaymentLoan, creditFacility, chargeCard,..

Defines the type of loan; RepaymentLoan, creditFacility, chargeCard,..
Schema Component Representation
<simpleType name="LoanType">
<restriction base="string">
<enumeration value="repaymentLoan"/>
<enumeration value="creditFacility"/>
<enumeration value="chargeCard"/>
</restriction>
</simpleType>
top

Simple Type: Message

Super-types: string < Message (by restriction)
Sub-types: None
Name Message
Content
 • Base XSD Type: string
Documentation Utfyllende melding dersom status ikke er 0

Specified error message when status are not 0
Schema Component Representation
<simpleType name="Message">
<restriction base="string"/>
</simpleType>
top

Simple Type: MessageToCustomer

Super-types: string < MessageToCustomer (by restriction)
Sub-types: None
Name MessageToCustomer
Content
 • Base XSD Type: string
Documentation Beskjed til person det er foretatt oppslag på (brukes ved gjenpartsbrev)

Schema Component Representation
<simpleType name="MessageToCustomer">
<restriction base="string"/>
</simpleType>
top

Simple Type: NominalInterestRate

Super-types: string < NominalInterestRate (by restriction)
Sub-types: None
Name NominalInterestRate
Content
 • Base XSD Type: string
 • pattern = [0-9]{0,5}
Documentation Nominell rente (%*100)

Nominal interest rate (%*100)
Schema Component Representation
<simpleType name="NominalInterestRate">
<restriction base="string">
<pattern value="[0-9]{0,5}"/>
</restriction>
</simpleType>
top

Simple Type: NonInterestBearingBalance

Super-types: string < NonInterestBearingBalance (by restriction)
Sub-types: None
Name NonInterestBearingBalance
Content
 • Base XSD Type: string
 • pattern = [0-9]{0,12}
Documentation Ikke rentebærende saldo (saldo som er brukt men ikke fakturert enda) (NOK*100)

Non interest bearing balance (NOK*100)
Schema Component Representation
<simpleType name="NonInterestBearingBalance">
<restriction base="string">
<pattern value="[0-9]{0,12}"/>
</restriction>
</simpleType>
top

Simple Type: Orgnr

Super-types: string < Orgnr (by restriction)
Sub-types: None
Name Orgnr
Content
 • Base XSD Type: string
 • pattern = [0-9]{9}
Documentation Organisasjonsnummer lengde 9

Financialinstitutionid length 9
Schema Component Representation
<simpleType name="Orgnr">
<restriction base="string">
<pattern value="[0-9]{9}"/>
</restriction>
</simpleType>
top

Simple Type: OriginalBalance

Super-types: string < OriginalBalance (by restriction)
Sub-types: None
Name OriginalBalance
Content
 • Base XSD Type: string
 • pattern = [0-9]{0,12}
Documentation Opprinnelig lånebeløp (NOK*100)

Original balance (NOK*100)
Schema Component Representation
<simpleType name="OriginalBalance">
<restriction base="string">
<pattern value="[0-9]{0,12}"/>
</restriction>
</simpleType>
top

Simple Type: Owner

Super-types: string < Owner (by restriction)
Sub-types: None
Name Owner
Content
 • Base XSD Type: string
 • value comes from list: {'0'|'1'}
Documentation Bank er eier av gjeld; "0"=ikke eier, "1"=eier

Bank owns the debth; "0"=not owner, "1"=owner
Schema Component Representation
<simpleType name="Owner">
<restriction base="string">
<enumeration value="0"/>
<enumeration value="1"/>
</restriction>
</simpleType>
top

Simple Type: ProcessedTime

Super-types: string < ProcessedTime (by restriction)
Sub-types: None
Name ProcessedTime
Content
 • Base XSD Type: string
Documentation Sist oppdatert av finansforetak (2018-06-04 13:22:50+02)

Received time
Schema Component Representation
<simpleType name="ProcessedTime">
<restriction base="string"/>
</simpleType>
top

Simple Type: ReceivedTime

Super-types: string < ReceivedTime (by restriction)
Sub-types: None
Name ReceivedTime
Content
 • Base XSD Type: string
Documentation Sist oppdatert i Gjeldsregisteret AS db (2018-06-04 13:22:50+02)

Received time
Schema Component Representation
<simpleType name="ReceivedTime">
<restriction base="string"/>
</simpleType>
top

Simple Type: ReferenceID

Super-types: string < ReferenceID (by restriction)
Sub-types: None
Name ReferenceID
Content
 • Base XSD Type: string
Documentation Referansenr for å spore hvem som har foretatt oppslag. (brukes ved gjenpartsbrev)

Schema Component Representation
<simpleType name="ReferenceID">
<restriction base="string"/>
</simpleType>
top

Simple Type: Saksref

Super-types: string < Saksref (by restriction)
Sub-types: None
Name Saksref
Content
 • Base XSD Type: string
 • length <= 255
Documentation Brukes til å angi unik bruker slik at spørring kan spores. Kan også angis i feltet Header.Transaksjon.saksreferanse, som er overstyrende. Maks lengde 255 tegn.

Reference to unik user
Schema Component Representation
<simpleType name="Saksref">
<restriction base="string">
<maxLength value="255"/>
</restriction>
</simpleType>
top

Simple Type: Status

Super-types: string < Status (by restriction)
Sub-types: None
Name Status
Content
 • Base XSD Type: string
Documentation Status; "0"=Ok, "4100"=Ingen treff

Status; "0"=Ok, "4100"=No hit
Schema Component Representation
<simpleType name="Status">
<restriction base="string"/>
</simpleType>
top

Simple Type: Terms

Super-types: string < Terms (by restriction)
Sub-types: None
Name Terms
Content
 • Base XSD Type: string
 • pattern = [0-9]{0,3}
Documentation Totalt antall terminer for nedbetaling av lån

Terms
Schema Component Representation
<simpleType name="Terms">
<restriction base="string">
<pattern value="[0-9]{0,3}"/>
</restriction>
</simpleType>
top

Legend

Complex Type:

Schema Component Type

AusAddress

Schema Component Name
Super-types: Address < AusAddress (by extension)
Sub-types:
 • QLDAddress (by restriction)
If this schema component is a type definition, its type hierarchy is shown in a gray-bordered box.
Name AusAddress
Abstract no
The table above displays the properties of this schema component.
XML Instance Representation
<... country="Australia">
<unitNo> string </unitNo> [0..1]
<houseNo> string </houseNo> [1]
<street> string </street> [1]
Start Choice[1]
Choice #1
<city> string </city> [1]
Choice #2
<town> string </town> [1]
End Choice
<state> AusStates </state> [1]
<postcode> string <<pattern = [1-9][0-9]{3}>> </postcode> [1]?
</...>

The XML Instance Representation table above shows the schema component's content as an XML instance.

Schema Component Representation
<complexTypename="AusAddress">
<complexContent>
<extensionbase="Address">
<sequence>
<elementname="state" type="AusStates"/>
<elementname="postcode">
<simpleType>
<restrictionbase="string">
<patternvalue="[1-9][0-9]{3}"/>
</restriction>
</simpleType>
</element>
</sequence>
<attributename="country" type="string" fixed="Australia"/>
</extension>
</complexContent>
</complexType>
The Schema Component Representation table above displays the underlying XML representation of the schema component. (Annotations are not shown.)
top

Glossary

Abstract (Applies to complex type definitions and element declarations). An abstract element or complex type cannot used to validate an element instance. If there is a reference to an abstract element, only element declarations that can substitute the abstract element can be used to validate the instance. For references to abstract type definitions, only derived types can be used.

All Model Group Child elements can be provided in any order in instances. See: http://www.w3.org/TR/xmlschema-1/#element-all.

Choice Model Group Only one from the list of child elements and model groups can be provided in instances. See: http://www.w3.org/TR/xmlschema-1/#element-choice.

Collapse Whitespace Policy Replace tab, line feed, and carriage return characters with space character (Unicode character 32). Then, collapse contiguous sequences of space characters into single space character, and remove leading and trailing space characters.

Disallowed Substitutions (Applies to element declarations). If substitution is specified, then substitution group members cannot be used in place of the given element declaration to validate element instances. If derivation methods, e.g. extension, restriction, are specified, then the given element declaration will not validate element instances that have types derived from the element declaration's type using the specified derivation methods. Normally, element instances can override their declaration's type by specifying an xsi:type attribute.

Key Constraint Like Uniqueness Constraint, but additionally requires that the specified value(s) must be provided. See: http://www.w3.org/TR/xmlschema-1/#cIdentity-constraint_Definitions.

Key Reference Constraint Ensures that the specified value(s) must match value(s) from a Key Constraint or Uniqueness Constraint. See: http://www.w3.org/TR/xmlschema-1/#cIdentity-constraint_Definitions.

Model Group Groups together element content, specifying the order in which the element content can occur and the number of times the group of element content may be repeated. See: http://www.w3.org/TR/xmlschema-1/#Model_Groups.

Nillable (Applies to element declarations). If an element declaration is nillable, instances can use the xsi:nil attribute. The xsi:nil attribute is the boolean attribute, nil, from the http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance namespace. If an element instance has an xsi:nil attribute set to true, it can be left empty, even though its element declaration may have required content.

Notation A notation is used to identify the format of a piece of data. Values of elements and attributes that are of type, NOTATION, must come from the names of declared notations. See: http://www.w3.org/TR/xmlschema-1/#cNotation_Declarations.

Preserve Whitespace Policy Preserve whitespaces exactly as they appear in instances.

Prohibited Derivations (Applies to type definitions). Derivation methods that cannot be used to create sub-types from a given type definition.

Prohibited Substitutions (Applies to complex type definitions). Prevents sub-types that have been derived using the specified derivation methods from validating element instances in place of the given type definition.

Replace Whitespace Policy Replace tab, line feed, and carriage return characters with space character (Unicode character 32).

Sequence Model Group Child elements and model groups must be provided in the specified order in instances. See: http://www.w3.org/TR/xmlschema-1/#element-sequence.

Substitution Group Elements that are members of a substitution group can be used wherever the head element of the substitution group is referenced.

Substitution Group Exclusions (Applies to element declarations). Prohibits element declarations from nominating themselves as being able to substitute a given element declaration, if they have types that are derived from the original element's type using the specified derivation methods.

Target Namespace The target namespace identifies the namespace that components in this schema belongs to. If no target namespace is provided, then the schema components do not belong to any namespace.

Uniqueness Constraint Ensures uniqueness of an element/attribute value, or a combination of values, within a specified scope. See: http://www.w3.org/TR/xmlschema-1/#cIdentity-constraint_Definitions.

top