Aareg2.xsd

Table of Contents

top

Schema Document Properties

Target Namespace http://ws.infotorg.no/xml/NAV/Aareg2/2015-09-21/Aareg2.xsd
Element and Attribute Namespaces
  • Global element and attribute declarations belong to this schema's target namespace.
  • By default, local element declarations have no namespace.
  • By default, local attribute declarations have no namespace.
Documentation Datatyper for Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret. © 2015 EVRY Norge AS Forfatter: Morten Haugen <morten.haugen@ifront.no>

Declared Namespaces

Prefix Namespace
Default namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema
xml http://www.w3.org/XML/1998/namespace
tns http://ws.infotorg.no/xml/NAV/Aareg2/2015-09-21/Aareg2.xsd
Schema Component Representation
<schema targetNamespace="http://ws.infotorg.no/xml/NAV/Aareg2/2015-09-21/Aareg2.xsd">
...
</schema>
top

Global Declarations

Element: AntallAnsatte

Name AntallAnsatte
Type Locally-defined complex type
Nillable no
Abstract no
XML Instance Representation
<tns:AntallAnsatte>
<statuskode> string (value comes from list: {'komplett'|'ikke_entydig'|'ingen'|'fortrolig'|'strengt_fortrolig'|'trunkert'|'utilgjengelig'|'opphoert'}) </statuskode> [1]
<statustekst> string </statustekst> [1]
Start Sequence [0..1]
<orgnr> string </orgnr> [1]
<orgnrHovedenhet> string </orgnrHovedenhet> [1]
<navnHovedenhet> string </navnHovedenhet> [1]
<navn> string </navn> [1]
<kjoenn> string </kjoenn> [0..1]
<alder> string </alder> [0..1]
<fadresse1> string </fadresse1> [1]
<fadresse2> string </fadresse2> [1]
<fadresse3> string </fadresse3> [1]
<fpostnr> string </fpostnr> [1]
<fpoststed> string </fpoststed> [1]
<padresse1> string </padresse1> [1]
<padresse2> string </padresse2> [1]
<padresse3> string </padresse3> [1]
<ppostnr> string </ppostnr> [1]
<ppoststed> string </ppoststed> [1]
<kommunenr> string </kommunenr> [1]
<kommune> string </kommune> [1]
<landkode> string </landkode> [1]
<landtekst> string </landtekst> [1]
<etablert> string </etablert> [1]
<enhkode> string </enhkode> [1]
<enhtypeBeskr> string </enhtypeBeskr> [1]
<opphoert> boolean </opphoert> [1]
<virksomhetsoverdragelse> string </virksomhetsoverdragelse> [0..1]
<arbeidstakere> int </arbeidstakere> [1]
End Sequence
</tns:AntallAnsatte>
Schema Component Representation
<element name="AntallAnsatte">
<complexType>
<sequence>
<group ref="tns:status"/>
<sequence minOccurs="0">
<group ref="tns:arbeidsgiver"/>
<element name="arbeidstakere" type="int" nillable="true"/>
</sequence>
</sequence>
</complexType>
</element>
top

Element: AntallArbeidstakere

Name AntallArbeidstakere
Type Locally-defined complex type
Nillable no
Abstract no
XML Instance Representation
<tns:AntallArbeidstakere>
<statuskode> string (value comes from list: {'komplett'|'ikke_entydig'|'ingen'|'fortrolig'|'strengt_fortrolig'|'trunkert'|'utilgjengelig'|'opphoert'}) </statuskode> [1]
<statustekst> string </statustekst> [1]
Start Sequence [0..1]
<orgnr> string </orgnr> [1]
<orgnrHovedenhet> string </orgnrHovedenhet> [1]
<navnHovedenhet> string </navnHovedenhet> [1]
<navn> string </navn> [1]
<kjoenn> string </kjoenn> [0..1]
<alder> string </alder> [0..1]
<fadresse1> string </fadresse1> [1]
<fadresse2> string </fadresse2> [1]
<fadresse3> string </fadresse3> [1]
<fpostnr> string </fpostnr> [1]
<fpoststed> string </fpoststed> [1]
<padresse1> string </padresse1> [1]
<padresse2> string </padresse2> [1]
<padresse3> string </padresse3> [1]
<ppostnr> string </ppostnr> [1]
<ppoststed> string </ppoststed> [1]
<kommunenr> string </kommunenr> [1]
<kommune> string </kommune> [1]
<landkode> string </landkode> [1]
<landtekst> string </landtekst> [1]
<etablert> string </etablert> [1]
<enhkode> string </enhkode> [1]
<enhtypeBeskr> string </enhtypeBeskr> [1]
<opphoert> boolean </opphoert> [1]
<virksomhetsoverdragelse> string </virksomhetsoverdragelse> [0..1]
<arbeidstakere> int </arbeidstakere> [1]
End Sequence
</tns:AntallArbeidstakere>
Schema Component Representation
<element name="AntallArbeidstakere">
<complexType>
<sequence>
<group ref="tns:status"/>
<sequence minOccurs="0">
<group ref="tns:arbeidsgiver"/>
<element name="arbeidstakere" type="int"/>
</sequence>
</sequence>
</complexType>
</element>
top

Element: Arbeidsforhold

Name Arbeidsforhold
Type Locally-defined complex type
Nillable no
Abstract no
XML Instance Representation
<tns:Arbeidsforhold>
<statuskode> string (value comes from list: {'komplett'|'ikke_entydig'|'ingen'|'fortrolig'|'strengt_fortrolig'|'trunkert'|'utilgjengelig'|'opphoert'}) </statuskode> [1]
<statustekst> string </statustekst> [1]
<arbeidsforhold> [1]
<arbeidsforhold> [0..*]
<arbeidsforholdId> string </arbeidsforholdId> [1]
<agArbeidsforholdId> string </agArbeidsforholdId> [1]
<arbeidsgiver> [1]
<arbeidsgiverId> string </arbeidsgiverId> [1]
<navn> string </navn> [1]
<enhkode> string </enhkode> [1]
</arbeidsgiver>
<opplysningspliktig> [0..1]
<arbeidsgiverId> string </arbeidsgiverId> [1]
<navn> string </navn> [1]
</opplysningspliktig>
<arbeidstaker> [1]
<efnavn> string </efnavn> [1]
<arbeidstakerId> string </arbeidstakerId> [1]
</arbeidstaker>
<begyntdato> date </begyntdato> [1]
<sluttetdato> date </sluttetdato> [0..1]
<registrertFoersteGang> date </registrertFoersteGang> [0..1]
<arbeidsforholdstype> string </arbeidsforholdstype> [1]
<arbeidsforholdInnrapportertEtterAOrdningen> boolean </arbeidsforholdInnrapportertEtterAOrdningen> [1]
<datoSistFunksjoneltOppdatert> date </datoSistFunksjoneltOppdatert> [0..1]
<datoSistBekreftet> date </datoSistBekreftet> [0..1]
<arbeidsavtaler> [1]
<arbeidsavtale> [0..*]
<arbeidstidsordning> string </arbeidstidsordning> [0..1]
<avloenningstype> string </avloenningstype> [0..1]
<yrkeskode> string </yrkeskode> [1]
<yrkestittel> string </yrkestittel> [1]
<avtaltArbeidstimerPerUke> string </avtaltArbeidstimerPerUke> [0..1]
<timerIFullStilling> string </timerIFullStilling> [0..1]
<stillingsprosent> string </stillingsprosent> [0..1]
<berAntTimerPerUke> string </berAntTimerPerUke> [0..1]
<sisteLoennsendringsdato> string </sisteLoennsendringsdato> [0..1]
<gyldighetsperiode_fom> date </gyldighetsperiode_fom> [1]
<gyldighetsperiode_tom> date </gyldighetsperiode_tom> [0..1]
<antallTimerGammeltAa> decimal </antallTimerGammeltAa> [0..1]
<endringsdatoStillingsprosent> date </endringsdatoStillingsprosent> [0..1]
<fartsomraade> string </fartsomraade> [0..1]
<skipsregister> string </skipsregister> [0..1]
<skipstype> string </skipstype> [0..1]
</arbeidsavtale>
</arbeidsavtaler>
<antallTimerForTimeloennet> [0..1]
<timerIPerioden> [0..*]
<periode> [0..1]
<fom> date </fom> [0..1]
<tom> date </tom> [0..1]
</periode>
<antallTimer> decimal </antallTimer> [1]
<rapporteringsperiode> string </rapporteringsperiode> [1]
</timerIPerioden>
</antallTimerForTimeloennet>
<permisjonOgPermittering> [0..1]
<permisjonOgPermitteringIPeriode> [0..*]
<permisjonsId> string </permisjonsId> [1]
<periode> [1]
<fom> date </fom> [0..1]
<tom> date </tom> [0..1]
</periode>
<permisjonsprosent> decimal </permisjonsprosent> [1]
<permisjonOgPermittering> string </permisjonOgPermittering> [1]
</permisjonOgPermitteringIPeriode>
</permisjonOgPermittering>
<utenlandsopphold> [0..1]
<utenlandsoppholdIPeriode> [0..*]
<land> string </land> [1]
<rapporteringsperiode> string </rapporteringsperiode> [1]
<periode> [1]
<fom> date </fom> [0..1]
<tom> date </tom> [0..1]
</periode>
</utenlandsoppholdIPeriode>
</utenlandsopphold>
</arbeidsforhold>
</arbeidsforhold>
</tns:Arbeidsforhold>
Schema Component Representation
<element name="Arbeidsforhold">
<complexType>
<sequence>
<group ref="tns:status"/>
<element name="arbeidsforhold">
<complexType>
<sequence>
<element name="arbeidsforhold" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<complexType>
<sequence>
<group ref="tns:arbeidsforhold"/>
</sequence>
</complexType>
</element>
</sequence>
</complexType>
</element>
</sequence>
</complexType>
</element>
top

Element: Arbeidsgiver

Name Arbeidsgiver
Type Locally-defined complex type
Nillable no
Abstract no
XML Instance Representation
<tns:Arbeidsgiver>
<statuskode> string (value comes from list: {'komplett'|'ikke_entydig'|'ingen'|'fortrolig'|'strengt_fortrolig'|'trunkert'|'utilgjengelig'|'opphoert'}) </statuskode> [1]
<statustekst> string </statustekst> [1]
Start Sequence [0..1]
<orgnr> string </orgnr> [1]
<orgnrHovedenhet> string </orgnrHovedenhet> [1]
<navnHovedenhet> string </navnHovedenhet> [1]
<navn> string </navn> [1]
<kjoenn> string </kjoenn> [0..1]
<alder> string </alder> [0..1]
<fadresse1> string </fadresse1> [1]
<fadresse2> string </fadresse2> [1]
<fadresse3> string </fadresse3> [1]
<fpostnr> string </fpostnr> [1]
<fpoststed> string </fpoststed> [1]
<padresse1> string </padresse1> [1]
<padresse2> string </padresse2> [1]
<padresse3> string </padresse3> [1]
<ppostnr> string </ppostnr> [1]
<ppoststed> string </ppoststed> [1]
<kommunenr> string </kommunenr> [1]
<kommune> string </kommune> [1]
<landkode> string </landkode> [1]
<landtekst> string </landtekst> [1]
<etablert> string </etablert> [1]
<enhkode> string </enhkode> [1]
<enhtypeBeskr> string </enhtypeBeskr> [1]
<opphoert> boolean </opphoert> [1]
<virksomhetsoverdragelse> string </virksomhetsoverdragelse> [0..1]
<arbeidstakere> boolean </arbeidstakere> [1]
<historikk> boolean </historikk> [1]
<underenheter> [0..1]
<antall> int </antall> [1]
<underenhet> [0..*]
<orgnr> string </orgnr> [1]
<orgnrHovedenhet> string </orgnrHovedenhet> [1]
<navn> string </navn> [1]
<fadresse1> string </fadresse1> [1]
<fadresse2> string </fadresse2> [1]
<fadresse3> string </fadresse3> [1]
<fpostnr> string </fpostnr> [1]
<fpoststed> string </fpoststed> [1]
<padresse1> string </padresse1> [1]
<padresse2> string </padresse2> [1]
<padresse3> string </padresse3> [1]
<ppostnr> string </ppostnr> [1]
<ppoststed> string </ppoststed> [1]
<kommunenr> string </kommunenr> [1]
<kommune> string </kommune> [1]
<opphoert> string </opphoert> [1]
<enhkode> string </enhkode> [1]
<enhtypeBeskr> string </enhtypeBeskr> [1]
<historisk> boolean </historisk> [0..1]
</underenhet>
</underenheter>
<arbeidsforholdListe> [0..1]
<antall> int </antall> [1]
<antallTot> int </antallTot> [1]
<arbeidsforhold> [0..*]
<arbeidsforholdId> string </arbeidsforholdId> [1]
<agArbeidsforholdId> string </agArbeidsforholdId> [1]
<arbeidsgiver> [1]
<orgnr> string </orgnr> [1]
<navn> string </navn> [1]
</arbeidsgiver>
<arbeidstaker> [1]
<efnavn> string </efnavn> [1]
<arbeidstakerId> string </arbeidstakerId> [1]
</arbeidstaker>
<begyntdato> date </begyntdato> [1]
<sluttetdato> date </sluttetdato> [0..1]
<datoSistBekreftet> date </datoSistBekreftet> [0..1]
<arbeidsforholdstype> string </arbeidsforholdstype> [1]
<arbeidsforholdInnrapportertEtterAOrdningen> boolean </arbeidsforholdInnrapportertEtterAOrdningen> [1]
<arbeidsavtaler> [1]
<arbeidsavtale> [0..*]
<yrkeskode> string </yrkeskode> [1]
<yrkestittel> string </yrkestittel> [1]
<stillingsprosent> string </stillingsprosent> [0..1]
<gyldighetsperiode_tom> date </gyldighetsperiode_tom> [0..1]
</arbeidsavtale>
</arbeidsavtaler>
<permisjonOgPermittering> [0..1]
<permisjonOgPermitteringIPeriode> [0..*]
<permisjonsId> string </permisjonsId> [1]
<periode> [1]
<fom> date </fom> [0..1]
<tom> date </tom> [0..1]
</periode>
<permisjonsprosent> decimal </permisjonsprosent> [1]
<permisjonOgPermittering> string </permisjonOgPermittering> [1]
</permisjonOgPermitteringIPeriode>
</permisjonOgPermittering>
</arbeidsforhold>
</arbeidsforholdListe>
End Sequence
</tns:Arbeidsgiver>
Schema Component Representation
<element name="Arbeidsgiver">
<complexType>
<sequence>
<group ref="tns:status"/>
<sequence minOccurs="0">
<group ref="tns:arbeidsgiver"/>
<element name="arbeidstakere" type="boolean" nillable="true"/>
<element name="historikk" type="boolean" nillable="true"/>
<element name="underenheter" minOccurs="0">
<complexType>
<sequence>
<element name="antall" type="int"/>
<element name="underenhet" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<complexType>
<sequence>
<group ref="tns:enhet_treff"/>
</sequence>
</complexType>
</element>
</sequence>
</complexType>
</element>
<element name="arbeidsforholdListe" minOccurs="0">
<complexType>
<sequence>
<element name="antall" type="int"/>
<element name="antallTot" type="int"/>
<element name="arbeidsforhold" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<complexType>
<sequence></sequence>
</complexType>
</element>
</sequence>
</complexType>
</element>
</sequence>
</sequence>
</complexType>
</element>
top

Element: Arbeidstaker

Name Arbeidstaker
Type Locally-defined complex type
Nillable no
Abstract no
XML Instance Representation
<tns:Arbeidstaker>
<statuskode> string (value comes from list: {'komplett'|'ikke_entydig'|'ingen'|'fortrolig'|'strengt_fortrolig'|'trunkert'|'utilgjengelig'|'opphoert'}) </statuskode> [1]
<statustekst> string </statustekst> [1]
Start Sequence [0..1]
<foedselsnr> string </foedselsnr> [1]
<etternavn> string </etternavn> [1]
<fornavn> string </fornavn> [1]
<mellomnavn> string </mellomnavn> [1]
<kjoenn> string </kjoenn> [1]
<alder> int </alder> [1]
<arbeidsforholdListe> [1]
<antall> int </antall> [1]
<arbeidsforhold> [0..*]
<arbeidsforholdId> string </arbeidsforholdId> [1]
<agArbeidsforholdId> string </agArbeidsforholdId> [1]
<arbeidsgiver> [1]
<orgnr> string </orgnr> [1]
<navn> string </navn> [1]
</arbeidsgiver>
<arbeidstaker> [1]
<efnavn> string </efnavn> [1]
<arbeidstakerId> string </arbeidstakerId> [1]
</arbeidstaker>
<begyntdato> date </begyntdato> [1]
<sluttetdato> date </sluttetdato> [0..1]
<datoSistBekreftet> date </datoSistBekreftet> [0..1]
<arbeidsforholdstype> string </arbeidsforholdstype> [1]
<arbeidsforholdInnrapportertEtterAOrdningen> boolean </arbeidsforholdInnrapportertEtterAOrdningen> [1]
<arbeidsavtaler> [1]
<arbeidsavtale> [0..*]
<yrkeskode> string </yrkeskode> [1]
<yrkestittel> string </yrkestittel> [1]
<stillingsprosent> string </stillingsprosent> [0..1]
<gyldighetsperiode_tom> date </gyldighetsperiode_tom> [0..1]
</arbeidsavtale>
</arbeidsavtaler>
<permisjonOgPermittering> [0..1]
<permisjonOgPermitteringIPeriode> [0..*]
<permisjonsId> string </permisjonsId> [1]
<periode> [1]
<fom> date </fom> [0..1]
<tom> date </tom> [0..1]
</periode>
<permisjonsprosent> decimal </permisjonsprosent> [1]
<permisjonOgPermittering> string </permisjonOgPermittering> [1]
</permisjonOgPermitteringIPeriode>
</permisjonOgPermittering>
</arbeidsforhold>
</arbeidsforholdListe>
End Sequence
</tns:Arbeidstaker>
Schema Component Representation
<element name="Arbeidstaker">
<complexType>
<sequence>
<group ref="tns:status"/>
<sequence minOccurs="0">
<element name="foedselsnr" type="string"/>
<element name="etternavn" type="string"/>
<element name="fornavn" type="string"/>
<element name="mellomnavn" type="string"/>
<element name="kjoenn" type="string"/>
<element name="alder" type="int"/>
<element name="arbeidsforholdListe">
<complexType>
<sequence>
<element name="antall" type="int"/>
<element name="arbeidsforhold" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<complexType>
<sequence></sequence>
</complexType>
</element>
</sequence>
</complexType>
</element>
</sequence>
</sequence>
</complexType>
</element>
top

Element: Arbeidstakere

Name Arbeidstakere
Type Locally-defined complex type
Nillable no
Abstract no
XML Instance Representation
<tns:Arbeidstakere>
<statuskode> string (value comes from list: {'komplett'|'ikke_entydig'|'ingen'|'fortrolig'|'strengt_fortrolig'|'trunkert'|'utilgjengelig'|'opphoert'}) </statuskode> [1]
<statustekst> string </statustekst> [1]
Start Sequence [0..1]
<orgnr> string </orgnr> [1]
<orgnrHovedenhet> string </orgnrHovedenhet> [1]
<navn> string </navn> [1]
<kommunenr> string </kommunenr> [1]
<kommunenavn> string </kommunenavn> [1]
<arbeidstakereListe> [1]
<antall> int </antall> [1]
<arbeidstaker> [0..*]
<foedselsnr> string </foedselsnr> [1]
<etternavn> string </etternavn> [1]
<fornavn> string </fornavn> [1]
<mellomnavn> string </mellomnavn> [1]
<begyntdato> string </begyntdato> [1]
<sluttetdato> string </sluttetdato> [1]
</arbeidstaker>
</arbeidstakereListe>
End Sequence
</tns:Arbeidstakere>
Schema Component Representation
<element name="Arbeidstakere">
<complexType>
<sequence>
<group ref="tns:status"/>
<sequence minOccurs="0">
<element name="orgnr" type="string"/>
<element name="orgnrHovedenhet" type="string"/>
<element name="navn" type="string"/>
<element name="kommunenr" type="string"/>
<element name="kommunenavn" type="string"/>
<element name="arbeidstakereListe">
<complexType>
<sequence>
<element name="antall" type="int"/>
<element name="arbeidstaker" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<complexType>
<sequence>
<element name="foedselsnr" type="string"/>
<element name="etternavn" type="string"/>
<element name="fornavn" type="string"/>
<element name="mellomnavn" type="string"/>
<element name="begyntdato" type="string"/>
<element name="sluttetdato" type="string"/>
</sequence>
</complexType>
</element>
</sequence>
</complexType>
</element>
</sequence>
</sequence>
</complexType>
</element>
top

Element: TrefflisteArbeidsgiver

Name TrefflisteArbeidsgiver
Type Locally-defined complex type
Nillable no
Abstract no
XML Instance Representation
<tns:TrefflisteArbeidsgiver>
<statuskode> string (value comes from list: {'komplett'|'ikke_entydig'|'ingen'|'fortrolig'|'strengt_fortrolig'|'trunkert'|'utilgjengelig'|'opphoert'}) </statuskode> [1]
<statustekst> string </statustekst> [1]
<arbeidsgivere> [1]
<antall> int </antall> [1]
<arbeidsgiver> [0..*]
<orgnr> string </orgnr> [1]
<orgnrHovedenhet> string </orgnrHovedenhet> [1]
<navn> string </navn> [1]
<fadresse1> string </fadresse1> [1]
<fadresse2> string </fadresse2> [1]
<fadresse3> string </fadresse3> [1]
<fpostnr> string </fpostnr> [1]
<fpoststed> string </fpoststed> [1]
<padresse1> string </padresse1> [1]
<padresse2> string </padresse2> [1]
<padresse3> string </padresse3> [1]
<ppostnr> string </ppostnr> [1]
<ppoststed> string </ppoststed> [1]
<kommunenr> string </kommunenr> [1]
<kommune> string </kommune> [1]
<opphoert> string </opphoert> [1]
<enhkode> string </enhkode> [1]
<enhtypeBeskr> string </enhtypeBeskr> [1]
<historisk> boolean </historisk> [0..1]
</arbeidsgiver>
</arbeidsgivere>
</tns:TrefflisteArbeidsgiver>
Schema Component Representation
<element name="TrefflisteArbeidsgiver">
<complexType>
<sequence>
<group ref="tns:status"/>
<element name="arbeidsgivere">
<complexType>
<sequence>
<element name="antall" type="int"/>
<element name="arbeidsgiver" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<complexType>
<sequence>
<group ref="tns:enhet_treff"/>
</sequence>
</complexType>
</element>
</sequence>
</complexType>
</element>
</sequence>
</complexType>
</element>
top

Element: TrefflisteArbeidstaker

Name TrefflisteArbeidstaker
Type Locally-defined complex type
Nillable no
Abstract no
XML Instance Representation
<tns:TrefflisteArbeidstaker>
<statuskode> string (value comes from list: {'komplett'|'ikke_entydig'|'ingen'|'fortrolig'|'strengt_fortrolig'|'trunkert'|'utilgjengelig'|'opphoert'}) </statuskode> [1]
<statustekst> string </statustekst> [1]
<arbeidstakere> [1]
<antall> int </antall> [1]
<arbeidstaker> [0..*]
<fodselsnr> string </fodselsnr> [1]
<etternavn> string </etternavn> [1]
<fornavn> string </fornavn> [1]
<mellomnavn> string </mellomnavn> [1]
<kjoenn> string </kjoenn> [1]
<alder> int </alder> [1]
<historisk> boolean </historisk> [0..1]
</arbeidstaker>
</arbeidstakere>
</tns:TrefflisteArbeidstaker>
Schema Component Representation
<element name="TrefflisteArbeidstaker">
<complexType>
<sequence>
<group ref="tns:status"/>
<element name="arbeidstakere">
<complexType>
<sequence>
<element name="antall" type="int"/>
<element name="arbeidstaker" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<complexType>
<sequence>
<group ref="tns:arbeidstaker_treff"/>
</sequence>
</complexType>
</element>
</sequence>
</complexType>
</element>
</sequence>
</complexType>
</element>
top

Element: hentAntallAnsatte

Name hentAntallAnsatte
Type Locally-defined complex type
Nillable no
Abstract no
XML Instance Representation
<tns:hentAntallAnsatte>
<orgnr> string </orgnr> [1]
</tns:hentAntallAnsatte>
Schema Component Representation
<element name="hentAntallAnsatte">
<complexType>
<sequence>
<element name="orgnr" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
</sequence>
</complexType>
</element>
top

Element: hentAntallArbeidstakere

Name hentAntallArbeidstakere
Type Locally-defined complex type
Nillable no
Abstract no
XML Instance Representation
<tns:hentAntallArbeidstakere>
<orgnr> string </orgnr> [1]
</tns:hentAntallArbeidstakere>
Schema Component Representation
<element name="hentAntallArbeidstakere">
<complexType>
<sequence>
<element name="orgnr" type="string"/>
</sequence>
</complexType>
</element>
top

Element: hentArbeidsforhold

Name hentArbeidsforhold
Type Locally-defined complex type
Nillable no
Abstract no
XML Instance Representation
<tns:hentArbeidsforhold>
<arbeidsforholdId> string </arbeidsforholdId> [1]
</tns:hentArbeidsforhold>
Schema Component Representation
<element name="hentArbeidsforhold">
<complexType>
<sequence>
<element name="arbeidsforholdId" type="string"/>
</sequence>
</complexType>
</element>
top

Element: hentArbeidsgiver

Name hentArbeidsgiver
Type Locally-defined complex type
Nillable no
Abstract no
XML Instance Representation
<tns:hentArbeidsgiver>
<arbeidsgiverId> string </arbeidsgiverId> [1]
<statusArbeidsforhold> string (value comes from list: {'alle'|'aktiv'|'opphoert'}) </statusArbeidsforhold> [0..1]
<lovgivning> string (value comes from list: {'alle'|'ny'|'gammel'}) </lovgivning> [0..1]
<datofra> date </datofra> [0..1]
<datotil> date </datotil> [0..1]
</tns:hentArbeidsgiver>
Schema Component Representation
<element name="hentArbeidsgiver">
<complexType>
<sequence>
<element name="arbeidsgiverId" type="string"/>
<group ref="tns:arbeidsforholdFilter"/>
<element name="datofra" type="date" minOccurs="0"/>
<element name="datotil" type="date" minOccurs="0"/>
</sequence>
</complexType>
</element>
top

Element: hentArbeidstaker

Name hentArbeidstaker
Type Locally-defined complex type
Nillable no
Abstract no
XML Instance Representation
<tns:hentArbeidstaker>
<foedselsnr> string </foedselsnr> [1]
<statusArbeidsforhold> string (value comes from list: {'alle'|'aktiv'|'opphoert'}) </statusArbeidsforhold> [0..1]
<lovgivning> string (value comes from list: {'alle'|'ny'|'gammel'}) </lovgivning> [0..1]
</tns:hentArbeidstaker>
Schema Component Representation
<element name="hentArbeidstaker">
<complexType>
<sequence>
<element name="foedselsnr" type="string"/>
<group ref="tns:arbeidsforholdFilter"/>
</sequence>
</complexType>
</element>
top

Element: hentArbeidstakere

Name hentArbeidstakere
Type Locally-defined complex type
Nillable no
Abstract no
XML Instance Representation
<tns:hentArbeidstakere>
<orgnr> string </orgnr> [1]
<ansattstatus> tns:ansattstatus </ansattstatus> [1]
</tns:hentArbeidstakere>
Schema Component Representation
<element name="hentArbeidstakere">
<complexType>
<sequence>
<element name="orgnr" type="string"/>
<element name="ansattstatus" type="tns:ansattstatus"/>
</sequence>
</complexType>
</element>
top

Element: hentTrefflisteArbeidsgiver

Name hentTrefflisteArbeidsgiver
Type Locally-defined complex type
Nillable no
Abstract no
XML Instance Representation
<tns:hentTrefflisteArbeidsgiver>
Start Choice [1]
Choice #1
<orgnavn> string </orgnavn> [1]
<kommunenr> string </kommunenr> [0..1]
<postnr> string </postnr> [0..1]
<fylkenr> string </fylkenr> [0..1]
<inkluderOpphoerte> boolean </inkluderOpphoerte> [1]
Choice #2
<etternavn> string </etternavn> [1]
<fornavn> string </fornavn> [0..1]
<mellomnavn> string </mellomnavn> [0..1]
<fdato> date </fdato> [0..1]
<faarfra> positiveInteger (value >= 1900) (total no. of digits = 4) </faarfra> [0..1]
<faartil> positiveInteger (value >= 1900) (total no. of digits = 4) </faartil> [0..1]
<alderfra> int </alderfra> [0..1]
<aldertil> int </aldertil> [0..1]
<kjoenn> string (value comes from list: {'M'|'K'}) </kjoenn> [0..1]
End Choice
<fonetisk> boolean </fonetisk> [1]
</tns:hentTrefflisteArbeidsgiver>
Schema Component Representation
<element name="hentTrefflisteArbeidsgiver">
<complexType>
<sequence>
<choice>
<sequence>
<element name="orgnavn" type="string"/>
<element name="kommunenr" type="string" minOccurs="0"/>
<element name="postnr" type="string" minOccurs="0"/>
<element name="fylkenr" type="string" minOccurs="0"/>
<element name="inkluderOpphoerte" type="boolean"/>
</sequence>
<sequence>
<element name="etternavn" type="string"/>
<element name="fornavn" type="string" minOccurs="0"/>
<element name="mellomnavn" type="string" minOccurs="0"/>
<element name="fdato" type="date" minOccurs="0"/>
<element name="faarfra" minOccurs="0">
<simpleType>
<restriction base="positiveInteger">
<totalDigits value="4" fixed="true"/>
<minInclusive value="1900"/>
</restriction>
</simpleType>
</element>
<element name="faartil" minOccurs="0">
<simpleType>
<restriction base="positiveInteger">
<totalDigits value="4" fixed="true"/>
<minInclusive value="1900"/>
</restriction>
</simpleType>
</element>
<element name="alderfra" type="int" minOccurs="0"/>
<element name="aldertil" type="int" minOccurs="0"/>
<element name="kjoenn" minOccurs="0">
<simpleType>
<restriction base="string">
<enumeration value="M"/>
<enumeration value="K"/>
</restriction>
</simpleType>
</element>
</sequence>
</choice>
<element name="fonetisk" type="boolean"/>
</sequence>
</complexType>
</element>
top

Element: hentTrefflisteArbeidstaker

Name hentTrefflisteArbeidstaker
Type Locally-defined complex type
Nillable no
Abstract no
XML Instance Representation
<tns:hentTrefflisteArbeidstaker>
<etternavn> string </etternavn> [1]
<fornavn> string </fornavn> [0..1]
<mellomnavn> string </mellomnavn> [0..1]
<fonetisk> boolean </fonetisk> [1]
<fdato> date </fdato> [0..1]
<faarfra> positiveInteger (value >= 1900) (total no. of digits = 4) </faarfra> [0..1]
<faartil> positiveInteger (value >= 1900) (total no. of digits = 4) </faartil> [0..1]
<alderfra> int </alderfra> [0..1]
<aldertil> int </aldertil> [0..1]
<kjoenn> string (value comes from list: {'M'|'K'}) </kjoenn> [0..1]
<maksAntall> int </maksAntall> [0..1]
</tns:hentTrefflisteArbeidstaker>
Schema Component Representation
<element name="hentTrefflisteArbeidstaker">
<complexType>
<sequence>
<element name="etternavn" type="string"/>
<element name="fornavn" type="string" minOccurs="0"/>
<element name="mellomnavn" type="string" minOccurs="0"/>
<element name="fonetisk" type="boolean"/>
<element name="fdato" type="date" minOccurs="0"/>
<element name="faarfra" minOccurs="0">
<simpleType>
<restriction base="positiveInteger">
<totalDigits value="4" fixed="true"/>
<minInclusive value="1900"/>
</restriction>
</simpleType>
</element>
<element name="faartil" minOccurs="0">
<simpleType>
<restriction base="positiveInteger">
<totalDigits value="4" fixed="true"/>
<minInclusive value="1900"/>
</restriction>
</simpleType>
</element>
<element name="alderfra" type="int" minOccurs="0"/>
<element name="aldertil" type="int" minOccurs="0"/>
<element name="kjoenn" minOccurs="0">
<simpleType>
<restriction base="string">
<enumeration value="M"/>
<enumeration value="K"/>
</restriction>
</simpleType>
</element>
<element name="maksAntall" type="int" minOccurs="0"/>
</sequence>
</complexType>
</element>
top

Global Definitions

Model Group: arbeidsavtale

Name arbeidsavtale
XML Instance Representation
<avtalt_arbeidstimer_per_uke> decimal </avtalt_arbeidstimer_per_uke> [1]
<stillingsprosent> decimal </stillingsprosent> [1]
Schema Component Representation
<group name="arbeidsavtale">
<sequence>
<element name="avtalt_arbeidstimer_per_uke" type="decimal"/>
<element name="stillingsprosent" type="decimal"/>
</sequence>
</group>
top

Model Group: arbeidsforhold

Name arbeidsforhold
XML Instance Representation
<arbeidsforholdId> string </arbeidsforholdId> [1]
<agArbeidsforholdId> string </agArbeidsforholdId> [1]
<arbeidsgiver> [1]
<arbeidsgiverId> string </arbeidsgiverId> [1]
<navn> string </navn> [1]
<enhkode> string </enhkode> [1]
</arbeidsgiver>
<opplysningspliktig> [0..1]
<arbeidsgiverId> string </arbeidsgiverId> [1]
<navn> string </navn> [1]
</opplysningspliktig>
<arbeidstaker> [1]
<efnavn> string </efnavn> [1]
<arbeidstakerId> string </arbeidstakerId> [1]
</arbeidstaker>
<begyntdato> date </begyntdato> [1]
<sluttetdato> date </sluttetdato> [0..1]
<registrertFoersteGang> date </registrertFoersteGang> [0..1]
<arbeidsforholdstype> string </arbeidsforholdstype> [1]
<arbeidsforholdInnrapportertEtterAOrdningen> boolean </arbeidsforholdInnrapportertEtterAOrdningen> [1]
<datoSistFunksjoneltOppdatert> date </datoSistFunksjoneltOppdatert> [0..1]
<datoSistBekreftet> date </datoSistBekreftet> [0..1]
<arbeidsavtaler> [1]
<arbeidsavtale> [0..*]
<arbeidstidsordning> string </arbeidstidsordning> [0..1]
<avloenningstype> string </avloenningstype> [0..1]
<yrkeskode> string </yrkeskode> [1]
<yrkestittel> string </yrkestittel> [1]
<avtaltArbeidstimerPerUke> string </avtaltArbeidstimerPerUke> [0..1]
<timerIFullStilling> string </timerIFullStilling> [0..1]
<stillingsprosent> string </stillingsprosent> [0..1]
<berAntTimerPerUke> string </berAntTimerPerUke> [0..1]
<sisteLoennsendringsdato> string </sisteLoennsendringsdato> [0..1]
<gyldighetsperiode_fom> date </gyldighetsperiode_fom> [1]
<gyldighetsperiode_tom> date </gyldighetsperiode_tom> [0..1]
<antallTimerGammeltAa> decimal </antallTimerGammeltAa> [0..1]
<endringsdatoStillingsprosent> date </endringsdatoStillingsprosent> [0..1]
<fartsomraade> string </fartsomraade> [0..1]
<skipsregister> string </skipsregister> [0..1]
<skipstype> string </skipstype> [0..1]
</arbeidsavtale>
</arbeidsavtaler>
<antallTimerForTimeloennet> [0..1]
<timerIPerioden> [0..*]
<periode> [0..1]
<fom> date </fom> [0..1]
<tom> date </tom> [0..1]
</periode>
<antallTimer> decimal </antallTimer> [1]
<rapporteringsperiode> string </rapporteringsperiode> [1]
</timerIPerioden>
</antallTimerForTimeloennet>
<permisjonOgPermittering> [0..1]
<permisjonOgPermitteringIPeriode> [0..*]
<permisjonsId> string </permisjonsId> [1]
<periode> [1]
<fom> date </fom> [0..1]
<tom> date </tom> [0..1]
</periode>
<permisjonsprosent> decimal </permisjonsprosent> [1]
<permisjonOgPermittering> string </permisjonOgPermittering> [1]
</permisjonOgPermitteringIPeriode>
</permisjonOgPermittering>
<utenlandsopphold> [0..1]
<utenlandsoppholdIPeriode> [0..*]
<land> string </land> [1]
<rapporteringsperiode> string </rapporteringsperiode> [1]
<periode> [1]
<fom> date </fom> [0..1]
<tom> date </tom> [0..1]
</periode>
</utenlandsoppholdIPeriode>
</utenlandsopphold>
Schema Component Representation
<group name="arbeidsforhold">
<sequence>
<element name="arbeidsforholdId" type="string"/>
<element name="agArbeidsforholdId" type="string" nillable="true"/>
<element name="arbeidsgiver">
<complexType>
<sequence>
<element name="arbeidsgiverId" type="string"/>
<element name="navn" type="string"/>
<element name="enhkode" type="string"/>
</sequence>
</complexType>
</element>
<element name="opplysningspliktig" minOccurs="0">
<complexType>
<sequence>
<element name="arbeidsgiverId" type="string"/>
<element name="navn" type="string"/>
</sequence>
</complexType>
</element>
<element name="arbeidstaker">
<complexType>
<sequence>
<element name="efnavn" type="string"/>
<element name="arbeidstakerId" type="string"/>
</sequence>
</complexType>
</element>
<element name="begyntdato" type="date"/>
<element name="sluttetdato" type="date" minOccurs="0"/>
<element name="registrertFoersteGang" type="date" minOccurs="0"/>
<element name="arbeidsforholdstype" type="string"/>
<element name="arbeidsforholdInnrapportertEtterAOrdningen" type="boolean"/>
<element name="datoSistFunksjoneltOppdatert" type="date" minOccurs="0"/>
<element name="datoSistBekreftet" type="date" minOccurs="0"/>
<element name="arbeidsavtaler">
<complexType>
<sequence>
<element name="arbeidsavtale" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<complexType>
<sequence>
<element name="arbeidstidsordning" type="string" minOccurs="0"/>
<element name="avloenningstype" type="string" minOccurs="0"/>
<element name="yrkeskode" type="string"/>
<element name="yrkestittel" type="string"/>
<element name="avtaltArbeidstimerPerUke" type="string" minOccurs="0"/>
<element name="timerIFullStilling" type="string" minOccurs="0"/>
<element name="stillingsprosent" type="string" minOccurs="0"/>
<element name="berAntTimerPerUke" type="string" minOccurs="0"/>
<element name="sisteLoennsendringsdato" type="string" minOccurs="0"/>
<element name="gyldighetsperiode_fom" type="date"/>
<element name="gyldighetsperiode_tom" type="date" minOccurs="0"/>
<element name="antallTimerGammeltAa" type="decimal" minOccurs="0"/>
<element name="endringsdatoStillingsprosent" type="date" minOccurs="0"/>
<element name="fartsomraade" type="string" minOccurs="0"/>
<element name="skipsregister" type="string" minOccurs="0"/>
<element name="skipstype" type="string" minOccurs="0"/>
</sequence>
</complexType>
</element>
</sequence>
</complexType>
</element>
<element name="antallTimerForTimeloennet" minOccurs="0">
<complexType>
<sequence>
<element name="timerIPerioden" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<complexType>
<sequence>
<element name="periode" minOccurs="0">
<complexType>
<sequence>
<element name="fom" type="date" minOccurs="0"/>
<element name="tom" type="date" minOccurs="0"/>
</sequence>
</complexType>
</element>
<element name="antallTimer" type="decimal"/>
<element name="rapporteringsperiode" type="string"/>
</sequence>
</complexType>
</element>
</sequence>
</complexType>
</element>
<element name="permisjonOgPermittering" minOccurs="0">
<complexType>
<sequence>
<element name="permisjonOgPermitteringIPeriode" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<complexType>
<sequence>
<element name="permisjonsId" type="string"/>
<element name="periode">
<complexType>
<sequence>
<element name="fom" type="date" minOccurs="0"/>
<element name="tom" type="date" minOccurs="0"/>
</sequence>
</complexType>
</element>
<element name="permisjonsprosent" type="decimal"/>
<element name="permisjonOgPermittering" type="string"/>
</sequence>
</complexType>
</element>
</sequence>
</complexType>
</element>
<element name="utenlandsopphold" minOccurs="0">
<complexType>
<sequence>
<element name="utenlandsoppholdIPeriode" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<complexType>
<sequence>
<element name="land" type="string"/>
<element name="rapporteringsperiode" type="string"/>
<element name="periode">
<complexType>
<sequence>
<element name="fom" type="date" minOccurs="0"/>
<element name="tom" type="date" minOccurs="0"/>
</sequence>
</complexType>
</element>
</sequence>
</complexType>
</element>
</sequence>
</complexType>
</element>
<--<any minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" processContents="lax"/>-->
</sequence>
</group>
top

Model Group: arbeidsforholdFilter

Name arbeidsforholdFilter
XML Instance Representation
<statusArbeidsforhold> string (value comes from list: {'alle'|'aktiv'|'opphoert'}) </statusArbeidsforhold> [0..1]
<lovgivning> string (value comes from list: {'alle'|'ny'|'gammel'}) </lovgivning> [0..1]
Schema Component Representation
<group name="arbeidsforholdFilter">
<sequence>
<element name="statusArbeidsforhold" minOccurs="0">
<simpleType>
<restriction base="string">
<enumeration value="alle"/>
<enumeration value="aktiv"/>
<enumeration value="opphoert"/>
</restriction>
</simpleType>
</element>
<element name="lovgivning" minOccurs="0">
<simpleType>
<restriction base="string">
<enumeration value="alle"/>
<enumeration value="ny"/>
<enumeration value="gammel"/>
</restriction>
</simpleType>
</element>
</sequence>
</group>
top

Model Group: arbeidsforholdOversikt

Name arbeidsforholdOversikt
XML Instance Representation
<arbeidsforholdId> string </arbeidsforholdId> [1]
<agArbeidsforholdId> string </agArbeidsforholdId> [1]
<arbeidsgiver> [1]
<orgnr> string </orgnr> [1]
<navn> string </navn> [1]
</arbeidsgiver>
<arbeidstaker> [1]
<efnavn> string </efnavn> [1]
<arbeidstakerId> string </arbeidstakerId> [1]
</arbeidstaker>
<begyntdato> date </begyntdato> [1]
<sluttetdato> date </sluttetdato> [0..1]
<datoSistBekreftet> date </datoSistBekreftet> [0..1]
<arbeidsforholdstype> string </arbeidsforholdstype> [1]
<arbeidsforholdInnrapportertEtterAOrdningen> boolean </arbeidsforholdInnrapportertEtterAOrdningen> [1]
<arbeidsavtaler> [1]
<arbeidsavtale> [0..*]
<yrkeskode> string </yrkeskode> [1]
<yrkestittel> string </yrkestittel> [1]
<stillingsprosent> string </stillingsprosent> [0..1]
<gyldighetsperiode_tom> date </gyldighetsperiode_tom> [0..1]
</arbeidsavtale>
</arbeidsavtaler>
<permisjonOgPermittering> [0..1]
<permisjonOgPermitteringIPeriode> [0..*]
<permisjonsId> string </permisjonsId> [1]
<periode> [1]
<fom> date </fom> [0..1]
<tom> date </tom> [0..1]
</periode>
<permisjonsprosent> decimal </permisjonsprosent> [1]
<permisjonOgPermittering> string </permisjonOgPermittering> [1]
</permisjonOgPermitteringIPeriode>
</permisjonOgPermittering>
Schema Component Representation
<group name="arbeidsforholdOversikt">
<sequence>
<element name="arbeidsforholdId" type="string"/>
<element name="agArbeidsforholdId" type="string" nillable="true"/>
<element name="arbeidsgiver">
<complexType>
<sequence>
<element name="orgnr" type="string"/>
<element name="navn" type="string"/>
</sequence>
</complexType>
</element>
<element name="arbeidstaker">
<complexType>
<sequence>
<element name="efnavn" type="string"/>
<element name="arbeidstakerId" type="string"/>
</sequence>
</complexType>
</element>
<element name="begyntdato" type="date"/>
<element name="sluttetdato" type="date" minOccurs="0"/>
<element name="datoSistBekreftet" type="date" minOccurs="0"/>
<element name="arbeidsforholdstype" type="string"/>
<element name="arbeidsforholdInnrapportertEtterAOrdningen" type="boolean"/>
<element name="arbeidsavtaler">
<complexType>
<sequence>
<element name="arbeidsavtale" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<complexType>
<sequence>
<element name="yrkeskode" type="string"/>
<element name="yrkestittel" type="string"/>
<element name="stillingsprosent" type="string" minOccurs="0"/>
<element name="gyldighetsperiode_tom" type="date" minOccurs="0"/>
</sequence>
</complexType>
</element>
</sequence>
</complexType>
</element>
<element name="permisjonOgPermittering" minOccurs="0">
<complexType>
<sequence>
<element name="permisjonOgPermitteringIPeriode" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<complexType>
<sequence>
<element name="permisjonsId" type="string"/>
<element name="periode">
<complexType>
<sequence>
<element name="fom" type="date" minOccurs="0"/>
<element name="tom" type="date" minOccurs="0"/>
</sequence>
</complexType>
</element>
<element name="permisjonsprosent" type="decimal"/>
<element name="permisjonOgPermittering" type="string"/>
</sequence>
</complexType>
</element>
</sequence>
</complexType>
</element>
</sequence>
</group>
top

Model Group: arbeidsforhold_treff

Name arbeidsforhold_treff
XML Instance Representation
<arbeidsforholdId> string </arbeidsforholdId> [1]
<agArbeidsforholdId> string </agArbeidsforholdId> [1]
<arbeidsgiver> [1]
<orgnr> string </orgnr> [1]
<navn> string </navn> [1]
</arbeidsgiver>
<arbeidstaker> [1]
<efnavn> string </efnavn> [1]
<arbeidstakerId> string </arbeidstakerId> [1]
</arbeidstaker>
<begyntdato> date </begyntdato> [1]
<sluttetdato> date </sluttetdato> [0..1]
<datoSistBekreftet> date </datoSistBekreftet> [0..1]
<arbeidsforholdstype> string </arbeidsforholdstype> [1]
<arbeidsforholdInnrapportertEtterAOrdningen> boolean </arbeidsforholdInnrapportertEtterAOrdningen> [1]
<arbeidsavtaler> [1]
<arbeidsavtale> [0..*]
<yrkeskode> string </yrkeskode> [1]
<yrkestittel> string </yrkestittel> [1]
<stillingsprosent> string </stillingsprosent> [0..1]
<gyldighetsperiode_tom> date </gyldighetsperiode_tom> [0..1]
</arbeidsavtale>
</arbeidsavtaler>
<permisjonOgPermittering> [0..1]
<permisjonOgPermitteringIPeriode> [0..*]
<permisjonsId> string </permisjonsId> [1]
<periode> [1]
<fom> date </fom> [0..1]
<tom> date </tom> [0..1]
</periode>
<permisjonsprosent> decimal </permisjonsprosent> [1]
<permisjonOgPermittering> string </permisjonOgPermittering> [1]
</permisjonOgPermitteringIPeriode>
</permisjonOgPermittering>
Schema Component Representation
<group name="arbeidsforhold_treff">
<sequence>
<group ref="tns:arbeidsforholdOversikt"/>
</sequence>
</group>
top

Model Group: arbeidsgiver

Name arbeidsgiver
XML Instance Representation
<orgnr> string </orgnr> [1]
<orgnrHovedenhet> string </orgnrHovedenhet> [1]
<navnHovedenhet> string </navnHovedenhet> [1]
<navn> string </navn> [1]
<kjoenn> string </kjoenn> [0..1]
<alder> string </alder> [0..1]
<fadresse1> string </fadresse1> [1]
<fadresse2> string </fadresse2> [1]
<fadresse3> string </fadresse3> [1]
<fpostnr> string </fpostnr> [1]
<fpoststed> string </fpoststed> [1]
<padresse1> string </padresse1> [1]
<padresse2> string </padresse2> [1]
<padresse3> string </padresse3> [1]
<ppostnr> string </ppostnr> [1]
<ppoststed> string </ppoststed> [1]
<kommunenr> string </kommunenr> [1]
<kommune> string </kommune> [1]
<landkode> string </landkode> [1]
<landtekst> string </landtekst> [1]
<etablert> string </etablert> [1]
<enhkode> string </enhkode> [1]
<enhtypeBeskr> string </enhtypeBeskr> [1]
<opphoert> boolean </opphoert> [1]
<virksomhetsoverdragelse> string </virksomhetsoverdragelse> [0..1]
Schema Component Representation
<group name="arbeidsgiver">
<sequence>
<element name="orgnr" type="string"/>
<element name="orgnrHovedenhet" type="string"/>
<element name="navnHovedenhet" type="string"/>
<element name="navn" type="string"/>
<element name="kjoenn" type="string" minOccurs="0"/>
<element name="alder" type="string" minOccurs="0"/>
<element name="fadresse1" type="string"/>
<element name="fadresse2" type="string"/>
<element name="fadresse3" type="string"/>
<element name="fpostnr" type="string"/>
<element name="fpoststed" type="string"/>
<element name="padresse1" type="string"/>
<element name="padresse2" type="string"/>
<element name="padresse3" type="string"/>
<element name="ppostnr" type="string"/>
<element name="ppoststed" type="string"/>
<element name="kommunenr" type="string"/>
<element name="kommune" type="string"/>
<element name="landkode" type="string"/>
<element name="landtekst" type="string"/>
<element name="etablert" type="string"/>
<element name="enhkode" type="string"/>
<element name="enhtypeBeskr" type="string"/>
<element name="opphoert" type="boolean"/>
<element name="virksomhetsoverdragelse" type="string" minOccurs="0"/>
</sequence>
</group>
top

Model Group: arbeidstaker_treff

Name arbeidstaker_treff
XML Instance Representation
<fodselsnr> string </fodselsnr> [1]
<etternavn> string </etternavn> [1]
<fornavn> string </fornavn> [1]
<mellomnavn> string </mellomnavn> [1]
<kjoenn> string </kjoenn> [1]
<alder> int </alder> [1]
<historisk> boolean </historisk> [0..1]
Schema Component Representation
<group name="arbeidstaker_treff">
<sequence>
<element name="fodselsnr" type="string"/>
<element name="etternavn" type="string"/>
<element name="fornavn" type="string"/>
<element name="mellomnavn" type="string"/>
<element name="kjoenn" type="string"/>
<element name="alder" type="int"/>
<element name="historisk" type="boolean" minOccurs="0"/>
</sequence>
</group>
top

Model Group: enhet_treff

Name enhet_treff
XML Instance Representation
<orgnr> string </orgnr> [1]
<orgnrHovedenhet> string </orgnrHovedenhet> [1]
<navn> string </navn> [1]
<fadresse1> string </fadresse1> [1]
<fadresse2> string </fadresse2> [1]
<fadresse3> string </fadresse3> [1]
<fpostnr> string </fpostnr> [1]
<fpoststed> string </fpoststed> [1]
<padresse1> string </padresse1> [1]
<padresse2> string </padresse2> [1]
<padresse3> string </padresse3> [1]
<ppostnr> string </ppostnr> [1]
<ppoststed> string </ppoststed> [1]
<kommunenr> string </kommunenr> [1]
<kommune> string </kommune> [1]
<opphoert> string </opphoert> [1]
<enhkode> string </enhkode> [1]
<enhtypeBeskr> string </enhtypeBeskr> [1]
<historisk> boolean </historisk> [0..1]
Schema Component Representation
<group name="enhet_treff">
<sequence>
<element name="orgnr" type="string"/>
<element name="orgnrHovedenhet" type="string"/>
<element name="navn" type="string"/>
<element name="fadresse1" type="string"/>
<element name="fadresse2" type="string"/>
<element name="fadresse3" type="string"/>
<element name="fpostnr" type="string"/>
<element name="fpoststed" type="string"/>
<element name="padresse1" type="string"/>
<element name="padresse2" type="string"/>
<element name="padresse3" type="string"/>
<element name="ppostnr" type="string"/>
<element name="ppoststed" type="string"/>
<element name="kommunenr" type="string"/>
<element name="kommune" type="string"/>
<element name="opphoert" type="string"/>
<element name="enhkode" type="string"/>
<element name="enhtypeBeskr" type="string"/>
<element name="historisk" type="boolean" minOccurs="0"/>
</sequence>
</group>
top

Model Group: status

Name status
XML Instance Representation
<statuskode> string (value comes from list: {'komplett'|'ikke_entydig'|'ingen'|'fortrolig'|'strengt_fortrolig'|'trunkert'|'utilgjengelig'|'opphoert'}) </statuskode> [1]
<statustekst> string </statustekst> [1]
Schema Component Representation
<group name="status">
<sequence>
<element name="statuskode">
<simpleType>
<restriction base="string">
<enumeration value="komplett"/>
<enumeration value="ikke_entydig"/>
<enumeration value="ingen"/>
<enumeration value="fortrolig"/>
<enumeration value="strengt_fortrolig"/>
<enumeration value="trunkert"/>
<enumeration value="utilgjengelig"/>
<enumeration value="opphoert"/>
</restriction>
</simpleType>
</element>
<element name="statustekst" type="string"/>
</sequence>
</group>
top

Simple Type: ansattstatus

Super-types: string < ansattstatus (by restriction)
Sub-types: None
Name ansattstatus
Content
  • Base XSD Type: string
  • value comes from list: {'aktiv'|'opphoert'|'alle'}
Schema Component Representation
<simpleType name="ansattstatus">
<restriction base="string">
<enumeration value="aktiv"/>
<enumeration value="opphoert"/>
<enumeration value="alle"/>
</restriction>
</simpleType>
top

Simple Type: enhetstype

Super-types: string < enhetstype (by restriction)
Sub-types: None
Name enhetstype
Content
  • Base XSD Type: string
  • value comes from list: {'juridisk'|'bedrift'|'alle'}
Schema Component Representation
<simpleType name="enhetstype">
<restriction base="string">
<enumeration value="juridisk"/>
<enumeration value="bedrift"/>
<enumeration value="alle"/>
</restriction>
</simpleType>
top

Legend

Complex Type:

Schema Component Type

AusAddress

Schema Component Name
Super-types: Address < AusAddress (by extension)
Sub-types:
  • QLDAddress (by restriction)
If this schema component is a type definition, its type hierarchy is shown in a gray-bordered box.
Name AusAddress
Abstract no
The table above displays the properties of this schema component.
XML Instance Representation
<... country="Australia">
<unitNo> string </unitNo> [0..1]
<houseNo> string </houseNo> [1]
<street> string </street> [1]
Start Choice[1]
Choice #1
<city> string </city> [1]
Choice #2
<town> string </town> [1]
End Choice
<state> AusStates </state> [1]
<postcode> string <<pattern = [1-9][0-9]{3}>> </postcode> [1]?
</...>

The XML Instance Representation table above shows the schema component's content as an XML instance.

Schema Component Representation
<complexTypename="AusAddress">
<complexContent>
<extensionbase="Address">
<sequence>
<elementname="state" type="AusStates"/>
<elementname="postcode">
<simpleType>
<restrictionbase="string">
<patternvalue="[1-9][0-9]{3}"/>
</restriction>
</simpleType>
</element>
</sequence>
<attributename="country" type="string" fixed="Australia"/>
</extension>
</complexContent>
</complexType>
The Schema Component Representation table above displays the underlying XML representation of the schema component. (Annotations are not shown.)
top

Glossary

Abstract (Applies to complex type definitions and element declarations). An abstract element or complex type cannot used to validate an element instance. If there is a reference to an abstract element, only element declarations that can substitute the abstract element can be used to validate the instance. For references to abstract type definitions, only derived types can be used.

All Model Group Child elements can be provided in any order in instances. See: http://www.w3.org/TR/xmlschema-1/#element-all.

Choice Model Group Only one from the list of child elements and model groups can be provided in instances. See: http://www.w3.org/TR/xmlschema-1/#element-choice.

Collapse Whitespace Policy Replace tab, line feed, and carriage return characters with space character (Unicode character 32). Then, collapse contiguous sequences of space characters into single space character, and remove leading and trailing space characters.

Disallowed Substitutions (Applies to element declarations). If substitution is specified, then substitution group members cannot be used in place of the given element declaration to validate element instances. If derivation methods, e.g. extension, restriction, are specified, then the given element declaration will not validate element instances that have types derived from the element declaration's type using the specified derivation methods. Normally, element instances can override their declaration's type by specifying an xsi:type attribute.

Key Constraint Like Uniqueness Constraint, but additionally requires that the specified value(s) must be provided. See: http://www.w3.org/TR/xmlschema-1/#cIdentity-constraint_Definitions.

Key Reference Constraint Ensures that the specified value(s) must match value(s) from a Key Constraint or Uniqueness Constraint. See: http://www.w3.org/TR/xmlschema-1/#cIdentity-constraint_Definitions.

Model Group Groups together element content, specifying the order in which the element content can occur and the number of times the group of element content may be repeated. See: http://www.w3.org/TR/xmlschema-1/#Model_Groups.

Nillable (Applies to element declarations). If an element declaration is nillable, instances can use the xsi:nil attribute. The xsi:nil attribute is the boolean attribute, nil, from the http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance namespace. If an element instance has an xsi:nil attribute set to true, it can be left empty, even though its element declaration may have required content.

Notation A notation is used to identify the format of a piece of data. Values of elements and attributes that are of type, NOTATION, must come from the names of declared notations. See: http://www.w3.org/TR/xmlschema-1/#cNotation_Declarations.

Preserve Whitespace Policy Preserve whitespaces exactly as they appear in instances.

Prohibited Derivations (Applies to type definitions). Derivation methods that cannot be used to create sub-types from a given type definition.

Prohibited Substitutions (Applies to complex type definitions). Prevents sub-types that have been derived using the specified derivation methods from validating element instances in place of the given type definition.

Replace Whitespace Policy Replace tab, line feed, and carriage return characters with space character (Unicode character 32).

Sequence Model Group Child elements and model groups must be provided in the specified order in instances. See: http://www.w3.org/TR/xmlschema-1/#element-sequence.

Substitution Group Elements that are members of a substitution group can be used wherever the head element of the substitution group is referenced.

Substitution Group Exclusions (Applies to element declarations). Prohibits element declarations from nominating themselves as being able to substitute a given element declaration, if they have types that are derived from the original element's type using the specified derivation methods.

Target Namespace The target namespace identifies the namespace that components in this schema belongs to. If no target namespace is provided, then the schema components do not belong to any namespace.

Uniqueness Constraint Ensures uniqueness of an element/attribute value, or a combination of values, within a specified scope. See: http://www.w3.org/TR/xmlschema-1/#cIdentity-constraint_Definitions.

top